+(4) 0724 355 662
+(4) 0348 439 370 / +(4) 0248 633 484
office@lacolibroker.ro

Asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule (RCA)

Asigurarea RCA este o asigurare de raspundere civila obligatorie prin care tertii prejudiciati in urma unui accident auto, produs din vina conducatorului auto asigurat, primesc despagubiri pentru daunele materiale si/sau decesul ori vatamarile corporale suferite.

Emiterea polițelor de asigurare RCA
 • începând cu 1 ianuarie 2010, se face în sistem electronic, conform prevederilor legale în vigoare;
 • forma și conținutul poliței de asigurare RCA și a documentului internațional de asigurare sunt stabilite prin norme ale ASF;

Riscurile acoperite în conformitate cu legislația în vigoare sunt:
 • pagube materiale;
 • vătămari corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter partimonial;
 • cheltuielile de judecată efectuate de persoana prejudiciată;
 • pagube, consecință a lipsei de folosință a vehiculului avariat.

Limitele de despagubire conform legislatiei in vigoare sunt:
 • pentru vatamari corporale si decese, limita de despagubire este, indiferent de numarul persoanelor prejudiciate, de 5 000 000 euro;
 • pentru pagube materiale, limita de despagubire este, indiferent de numarul persoanelor prejudiciate, de 1 000 000 euro;

Asigurarea obligatorie RCA se încheie pe perioade determinate, după cum urmează:
 • anual sau semestrial pentru vehiculele înmatriculate ori înregistrate în România, după caz;
 • anual sau semestrial pentru vehiculele pentru care se solicita asigurarea in vederea inmatricularii/inregistrarii permanente in Romania, dupa caz, daca proprietarul face dovada inregistrarii fiscale a vehiculului respectiv pe numele sau;
 • pe o perioada de maximum 30 de zile de la data dobandirii proprietatii, dovedita cu documente justificative, pentru vehiculele inmatriculate/inregistrate in alte state membre, pentru care se solicita asigurarea in vederea importului in Romania;
 • pe o perioadă de 30 de zile, dar cumulat, nu mai mult de 90 de zile, pentru vehiculele care se autorizeaza provizoriu pentru circulatie;
 • anual, pe perioada autorizatiei de circulatie pentru probe.

Prima de asigurare se stabileste in functie de tipul vehiculului si scopul utilizarii acestuia in baza unor criterii bine stabilite din norma RCA.